Hej och välkommen!
Andrea heter jag och är dietist på Liwia.

För mig är hälsa, kost, livsstil och att må bra något som hänger ihop. Nyckeln är att ha den balans som passar just dig. Vi har alla individuella faktorer som påverkar, och det finns i princip inget vi behöver göra "aldrig" eller "alltid". Jag kan stötta dig med råd baserat på forskning och beprövad erfarenhet, och jag kan även bidra med att du får syn på beteenden som kan vara svåra att se själv. I en vardag och ett liv som ständigt pågår, kanske i högt tempo eller bara utan tillräckligt med reflektion, är detta värdefullt att få hjälp med för många.

Några exempel på vad våra dietister kan hjälpa dig med:

● Diabetes

● Hjärt-kärlsjukdom

● Övervikt/fetma

● Födoämnesallergi och intolerans

● Mag-tarmsjukdomar

● KOL

● Undernäring.

För att boka en tid till mig ringer du in till vår vårdcentral eller bokar en tid via vår digitala lösning.

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval. Hälso- och vårdvalet innebär att du kan välja vilken vårdgivare eller mottagning du vill gå till. Du väljer själv vilken mottagning som du vill vara listad på och gå till när det gäller vårdcentral, barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning eller barn- och ungdomstandvård. Sedan är du listad på den mottagningen tills du gör ett nytt val.

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår dåligt behöver du veta vart du ska vända dig för att få den hjälp du behöver. Ofta räcker det med egenvård där hemma. Men ibland kan du behöva ringa eller besöka vården. Då kan du enkelt söka vård via 1177.se eller genom att ringa till närmaste vårdcentral.

Avgifter för till exempel intyg och vid vaccination gäller de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och kan skilja sig åt hos privata vårdgivare med avtal med Region Skåne.

Besök på vårdcentral
Besök hos sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska är kostnadsfritt: 0 kr
Besök hos läkare: 200 kr

Samma avgifter gäller även kvällar och helger

Patientlagen är en lag som finns för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara med och bestämma. Det kan gälla val av vård, behandlingar och andra viktiga delar i din vård.

Vänligen observera: För att undvika debitering för uteblivet besök ber vi dig att avboka din tid senast 24 timmar före ditt schemalagda besök. Ej avbokade besök inom denna tidsram kommer att medföra en debitering.

För att avboka tid tid ringer du in till oss på 040-617 09 10