Ligg steget före!

Genom att göra en regelbunden hälsokontroll hos oss på Liwia Vårdcentral i Malmö kan du både upptäcka och förebygga sjukdomar och avvikelser i din kropp.

Att veta vad som är symptomer relaterade till ohälsotillstånd eller bara naturligt åldrande kan vara svårt. Detta kan i sin tur föra med sig en viss oro och stress. Genom att göra en hälsokontroll hos oss kan vi hjälpa dig göra den bedömningen och hjälpa dig bli av med onödig oro. En regelbunden hälsokontroll ger dig även en möjlighet att följa din hälsa under en längre tid.

Erbjudande 1290 sek

Liwia har i samarbete med Mäta Health, där vi erbjuder en glukosmätning med förenklad tolkning för att upptäcka huruvida du ligger i riskzonen för pre-diabetes eller typ II diabetes. Till skillnad från den fullständiga rapporten innehåller den förenklade tolkningen ingen skräddarsydd analys av hur din livsstil, kost och motion påverkar dina glukosvärden. Du får inte heller konkreta förslag på hur du kan justera din livsstil. Däremot får du ett utlåtande om hur dina värden ligger till i relation till vad som rekommenderas och är förenligt med god hälsa. Om du ligger i riskzonen kommer du att rekommenderas en uppföljande mätning med komplett analyspaket (se erbjudandet nedan 1290 sek).

Ligger du i riskzonen eller lever du med Diabetes?

Mät dina glukosnivåer själv under två veckor. Se värdet i din telefon och få det analyserat av våra experter. Upptäck om du ligger i riskzonen för diabetes (och hjärt- och kärlsjukdom). Du får en skräddarsydd analys av hur din livsstil, kost och motion påverkar dina glukosvärden. Och konkreta förslag och råd hur du kan justera din livsstil för att minska risken och förbättra din glukoskontroll.

Pris 1290 sek

1290 SEK

Hälsokontroller

Hittar du inga lediga tider var vänlig att maila oss så hjälper vi dig.

 • Team1

  Standard
  sjuksköterska

  SEK 995
  Midjemått, vikt, längdSynBMIBlodtryckBlodsocker (Glukos)Blodvärde (Hb)Kontroll av syrehalt i blodTotalkolesterolHDLLDL
  Boka möte
 • Team2

  Standard
  läkare

  SEK 1495
  Midjemått, vikt, längdSynBMIBlodtryckBlodsocker (Glukos)Blodvärde (Hb)Kontroll av syrehalt i blodTotalkolesterolHDLLDL TSH
  LungfunktionstestKaliumKreatininALATPSA (på förfrågan)EKGLeukocyterTrombocyterSe merSe mindre
  Boka möte
 • Team 3

  Standard
  läkare plus

  SEK 2495
  Midjemått, vikt, längdSynBMIBlodtryckBlodsocker (Glukos)Blodvärde (Hb)Kontroll av syrehalt i blodTotalkolesterolHDLLDL
  LungfunktionstestKaliumKreatininALATPSA (på förfrågan)EKGLeukocyterTrombocyterALPGGTHbA1cMagnesiumMCVTSHT4Vitamin B12Vitamin DSe merSe mindre
  Boka möte

FAQ

 • Hur skiljer sig denna glukosmätning från blodsockret jag tar på VC?

  Till skillnad från den ögonblicksbild som ges när man tar blodprover (fasteglukos eller långtidssocker) hos husläkaren så mäter sensorn glukosvärdet kontinuerligt under 14 dagar. Det gör att det blir en mer rättvis bild, variationer fångas in och det kan vara effektivare för att upptäcka huruvida man ligger i riskzonen för diabetes.

 • Hur mäter jag själv?

  På VC får du hjälp med att smärtfritt fästa sensorn på överarmen. Där ska den sitta dygnet runt under två veckor. Minst tre gånger om dagen läser du av den genom att scanna med din mobiltelefon [vad krävs för typ av telefon?]

 • Hur får jag mitt resultat?

  Efter mätperioden får du en tolkning om huruvida du ligger i riskzonen för diabetes
  (och hjärt- och kärlsjukdom). Dessutom får du en skräddarsydd analys av hur din livsstil, kost och motion påverkar dina glukosvärden och din hälsa. Din rapport innehåller också konkreta förslag på hur du kan justera din livsstil för att spendera mer tid med de glukosvärden som gör att du mår och presterar som bäst.  Ligger du i riskzonen pekas du till Liwia för fortsatt utredning i form av fysiskt läkarbesök och ytterligare provtagning.

Söka vård digitalt på Liwia Vård Online

Google PlayApp Store

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval. Hälso- och vårdvalet innebär att du kan välja vilken vårdgivare eller mottagning du vill gå till. Du väljer själv vilken mottagning som du vill vara listad på och gå till när det gäller vårdcentral, barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning eller barn- och ungdomstandvård. Sedan är du listad på den mottagningen tills du gör ett nytt val.

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår dåligt behöver du veta vart du ska vända dig för att få den hjälp du behöver. Ofta räcker det med egenvård där hemma. Men ibland kan du behöva ringa eller besöka vården. Då kan du enkelt söka vård via 1177.se eller genom att ringa till närmaste vårdcentral.

Avgifter för till exempel intyg och vid vaccination gäller de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och kan skilja sig åt hos privata vårdgivare med avtal med Region Skåne.

Besök på vårdcentral
Besök hos sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska är kostnadsfritt: 0 kr
Besök hos läkare: 200 kr

Samma avgifter gäller även kvällar och helger

Patientlagen är en lag som finns för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara med och bestämma. Det kan gälla val av vård, behandlingar och andra viktiga delar i din vård.

Vänligen observera: För att undvika debitering för uteblivet besök ber vi dig att avboka din tid senast 24 timmar före ditt schemalagda besök. Ej avbokade besök inom denna tidsram kommer att medföra en debitering.

För att avboka tid tid ringer du in till oss på 040-617 09 10