Vi på SweClinic i Malmö erbjuder vaccinationer för hela familjen vare sig ni vill fylla på ert grundvaccin eller för att ni ska ut och resa. Här kan du läsa mer om vilka vaccinationer vi utför https://liwia/sweclinic/

Vill du veta vad som rekommenderas i landet du ska åka till, vänligen slå oss en signal eller tryck på följande länk. www.vaccin.se

I Sverige har vi ett barnvaccinationsprogram som alla har möjlighet att delta i. Vaccinationsprogrammet innehåller följande; difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka, röda hund, rotavirus, Hepatit B och HPV.

Andra sjukdomar som är viktiga att vaccinera sig mot är; TBE, Bältros, Säsongsinfluensa, Covid-19, Hepatit A, Tyfoid, Tuberkulos, Gula febern, Rabies mm.

Med hjälp av våra läkare, distriktssköterskor och sjuksköterskor erbjuder vi bästa möjliga rådgivning för dig som besöker oss. Vi hjälper dig att komma fram till vilka vaccinationer/resevaccinationer som är aktuellt för just dig.

Vaccination

Vi erbjuder vaccinationer för hela familjen vare sig ni vill fylla på ert grundvaccin eller för att ni ska ut och resa. Nedan kan du läsa mer om vilka vaccinationer vi utför. Vill du veta vad som rekommenderas i landet du ska åka till, var god tryck på följande länk. www.vaccin.seVacciationResevaccin

Vaccin mot säsongsinfluensan är väldigt populärt, därför ber vi dig gärna att ringa oss innan du bokar så att vi kan säkerställa att vi har det vaccinet i lager.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 350kr:- per dos

Antal vaccineringstillfällen: 1

Bältros är en infektionssjukdom som du kan få om du tidigare har haft vattkoppor. Det är oklart vad som utlöser sjukdomen. Det är vanligt med utslag och blåsor som gör ont. Utslagen och blåsorna sitter ofta på ett område på ena sidan av kroppen.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 2349:- per dos

Antal vaccineringstillfällen: 2

Vaccinationsintervall: Vaccinet ges i två doser med två till sex månaders mellanrum.

TBE (Tick Borne Encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom. Som namnet visar sprids sjukdomen i endemiska områden främst via saliv från fästingar, inom några minuter efter ett fästingbett. Andra infektionskällor kan vara opastöriserad mjölk, särskilt getmjölk.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 349:- per dos

Antal vaccineringstillfällen: 3

Vaccinationsintervall: Vaccinet ges med 1-3 månaders mellanrum mellan dos 1 och dos 2, samt 5-12 månader mellan dos 2 och 3.

Påfyllnadsdos 4 tar man 3 år efter dos 3 och därefter en påfyllnadsdos varje 3-5 år.

Pneumokocker är den vanligaste orsakerna till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Drabbar främst barn under 2 år samt äldre över 65 år.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 419:- per dos

Antal vaccineringstillfällen: 1

I tidig ålder vaccineras vi och får ett skydd mot ett antal allvarliga sjukdomar. I många fall står detta skydd kvar hela livet. Men det finns undantag för difteri, stelkramp och kikhosta vars skydd försvagas och behöver fyllas på. Folkhälsomyndigheten och våra läkare rekommenderar att vuxna som är grundvaccinerad enligt vaccinationsprogrammet tar en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 399:- per dos

Antal vaccineringstillfällen: 1

Vaccinationsintervall: Påfyllnadsdos var 20:e år.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer, t.ex. lunginflammation och hjärninflammation hos både barn och vuxna. Påssjukevirus orsakar oftast inflammation av spottkörtlar, men kan även angripa testiklar, äggstockar och bukspottskörteln, samt orsaka hjärnhinneinflammation. Röda hund är vanligen en lindrig infektion som kan ge hudutslag eller helt passera utan att personen utvecklar symtom. Om en kvinna däremot infekteras under tidig graviditet (första trimestern) innebär detta en mycket hög risk - upp till 90 procent - för allvarliga fosterskador.

Läs mer på fass.se

Pris: 439:- per dos.

Antal vaccineringstillfällen: 2

Vaccinationsintervall: Individer från 12 månaders ålder eller äldre Dosen är 0,5 ml. En andra dos bör ges enligt officiella rekommendationer. Priorix kan användas till individer som tidigare vaccinerats med ett annat monovalent eller kombinerat vaccin mot mässing, påssjuka och röda hund.

Vattkoppor är en mycket vanlig barnsjukdom som orsakas av ett Varicella zoster-virus inom gruppen herpesvirus. Hos ungdomar och vuxna är symtomen nästan alltid svårare än hos barn och leder också till mer komplikationer. Under graviditet kan vattkoppor vara mycket skadligt för både mor och barn. Vattkoppor kan också vara en allvarlig, till och med dödlig, sjukdom för personer med nedsatt immunförsvar.

Vattkoppor kan leda till följdsjukdomar som lunginflammation, hjärninflammation och bakterieinfektioner i huden.

Symtomen på vattkoppor visar sig 10–20 dagar efter att man smittats. Under den perioden förökar sig viruset i andningsvägarna och sprider sig sedan i kroppen, vilket ger ett utslag. Innan utslaget visar sig kan man ha lätt feber och vanliga förkylningssymtom. Utslaget se först ut som röda prickar. De blir sedan större och omvandlas till blåsor. Blåsorna torkar sedan, skorpor bildas och blåsorna läker om inte bakterieinfektion tillstött. Feber kan förekomma, särskilt om man har många blåsor.

Läs mer på Vaccin.se

Pris: 699:- per dos.

Antal vaccineringstillfällen: 2

Vaccinationsintervall: Vaccinet ges i två doser från 9 månaders ålder. De två doserna ska ges med minst 4–6 veckors mellanrum.

Meningokocksjukdom (även kallad epidemisk hjärnhinneinflammation) är en infektion som orsakas av bakterien Neisseria meningitidis. Denna bakterie kan orsaka en infektion i det membran som omger hjärnan och ryggmärgen samt dessutom en allvarlig infektion i blodet som kallas sepsis (blodförgiftning).

Läs mer på fass.se

Pris: 729:- per dos.

Antal vaccineringstillfällen: 1 alt 2

Vaccinationsintervall:

Spädbarn från 6 veckors och upp till 6 månaders ålder: två doser om vardera 0,5 ml ges med ett intervall om 2 månader mellan doserna.

Spädbarn från 6 månaders ålder, barn, ungdomar och vuxna: en engångsdos om 0,5 ml ges. Ytterligen en primärdos Nimenrix kan vara lämpligt för vissa individer.

Meningokocksjukdom (även kallad epidemisk hjärnhinneinflammation) är en infektion som orsakas av bakterien Neisseria meningitidis. Denna bakterie kan orsaka en infektion i det membran som omger hjärnan och ryggmärgen samt dessutom en allvarlig infektion i blodet som kallas sepsis (blodförgiftning).

Vaccination mot meningokocker kan skydda mot infektion. Meningokockvaccin erbjuds i vissa länder som en del av det nationella vaccinationsprogrammet, dock inte i Sverige. Där det inte ingår bekostas vaccination privat.

Fem typer av meningokocker (A, C, W, Y och B) står för majoriteten av all meningokocksjukdom. Dessa kan du vaccinera dig mot. Kontakta vaccinationsmottagning för att få mer information om hur du säkerställer att du har ett komplett skydd mot samtliga fem typer av meningokocker.

Läs mer på fass.se

Pris: 1399:- per dos.

Antal vaccineringstillfällen: 2 alt 3

Vaccinationsintervall:

Ungdomar (från 11 år) och vuxna. Två doser om vardera 0,5 ml med minst 1 månad mellan doserna. En boosterdos bör övervägas för individer med fortsatt risk för exponering av meningokocksjukdom.

Barn, 2 till 10 år: Två doser om vardera 0,5 ml med minst 1 månad mellan doserna.En boosterdos bör övervägas för individer med fortsatt risk för exponering av meningokocksjukdom.

Barn, 12 till 23 månader: Två doser om vardera 0,5 ml med minst 2 månad mellan doserna.

Läs mer om ålder och dosintervall på fass.se

Gula febern är en akut virussjukdom som sprids via myggor och kan leda till döden. Tidiga symtom är feber, muskelvärk och huvudvärk. I ett senare skede försämras allmäntillståndet och efter några dygn blir patienten gul och får blödningar vilket kan leda till njur- och leversvikt. Gula febern finns i stora delar av tropiska Afrika, och i vissa delar av Sydamerika, framför allt i Amazonas.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 549:- per dos

Antal vaccineringstillfällen: 1

Hepatit A, även kallat epidemisk gulsot, är en akut virusorsakad infektionssjukdom i levern. Oftast får man i sig viruset med mat och dryck. Den som drabbats av hepatit A kan sprida det vidare genom dålig handhygien, t ex i samband med toalettbesök.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 449:- per dos. Barn: 349:- per dos.

Antal vaccineringstillfällen: 2

Vaccinationsintervall: 6 månaders intervall mellan doserna.

Hepatit B är en virusinfektion som angriper levern och kan ge både akut och kronisk sjukdom. De första symtomen är illamående, trötthet och gulfärgad hud. En del av dem som smittas, särskilt småbarn, får en kronisk sjukdom som ökar risken för cirros (skrumplever) och levercancer.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 349:- per dos.

Antal vaccineringstillfällen: 2

Vaccinationsintervall: 6 månaders intervall mellan doserna.

Med detta vaccin får du skydd mot både Hepatit A och Hepatit B.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 599:- per dos / Barn: 449:- per dos

Antal vaccineringstillfällen: 3

Vaccinationsintervall: 1 månaders intervall mellan dos 1 och 2. 3:e dosen ges 6 månader efter dos 1.

Japansk hjärninflammation som också kallas för japansk encefalit, är en virussjukdom som finns i stora delar av östra och sydöstra Asien. Sjukdomen sprids via myggor och är mycket ovanlig, men den kan vara allvarlig och bli livshotande.
Vid bokning var vänlig kontakta kliniken 072-445 29 41.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 1199:- per dos

Antal vaccineringstillfällen: 2

Vaccinationsintervall: Andra dosen ges 28 dagar efter den första dosen.

Tyfoidfeber orsakas av bakterien Salmonella typhi och sprids via förorenad mat och dryck. Symtomen är hög och långvarig feber, huvudvärk, magsmärtor, diarré eller förstoppning.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 449:- per dos.

Antal vaccineringstillfällen: 1 (senast 2-3 veckor innan avresa)

Vaccinationsintervall: Påfyllnadsdos vart tredje år beroende på risk.

Kolera är en bakteriesjukdom som orsakar kraftig diarré. Den sprids via bärares avföring genom kontaminering av vatten och mat. Den sprids sällan direkt från person till person. Du behöver oftast bara vaccinera dig om du vistas en längre tid i områden där sjukdomen är vanlig.

Läs vidare på Vaccin.se

Pris: 900:-

Antal vaccineringstillfällen: 2

Vaccinationsintervall: 2 orala doser à 3 ml per dos helst med 1 veckas intervall mellan dos 1 och 2.

Rabies orsakas av virus. Sjukdomen kan smitta vid kontakt med saliv från ett smittat däggdjur, oftast hundar. Sjukdomen är ovanlig. Det är bra att vaccinera dig mot rabies om du ska vara i länder där smittan är mer vanlig.
Vid bokning var vänlig kontakta kliniken 072-445 29 41.

Läs mer på Vaccin.se

Pris: 949:- per dos.

Antal vaccineringstillfällen: 3

Vaccinationsintervall: Före exponering (preexpositionsprofylax) rekommenderas en serie om tre doser som ges dag 0, 7 och 21 eller 28. Dosen till barn är densamma som till vuxna.

Polio (poliomyelit) är en mycket smittsam virussjukdom. Majoriteten (över 90 %) av alla som smittas får inga symtom. De flesta smittade är barn under 5 år. De tidiga symtomen liknar en vanlig influensa: feber, halsont och allmän sjukdomskänsla. För de flesta utvecklas sjukdomen inte vidare, men hos 1-5 % angriper viruset nervsystemet och patienten får hjärnhinneinflammation (meningit) med allvarligare symtom som stelhet i nacken, ryggen och/eller benen.

Läs mer på Vaccin.se

Pris: 329:- per dos.

Antal vaccineringstillfällen: 3

Vaccinationsintervall: Grundimmunisering kan uppnås genom att ge 3 doser med ett intervall av 1-2 månader, med start vid 2-3 månaders ålder eller 2 doser med ett intervall av 2 månader, med start vid 3 månaders ålder och en tredje dos vid 12 månaders ålder.

Till tidigare ovaccinerade vuxna ges 2 successiva injektioner á 0,5 ml med en eller två månaders intervall.

Boostervaccination: Den första boosterimmunisering bör administreras tidigast 6 månader efter den tredje primära injektionen.

Administrering av ytterligare boosterdoser, t.ex. vid resor till polioendemiskt område bör genomföras i enlighet med nationella rekommendationer för polioimmunisering.

Söka vård digitalt på Liwia Vård Online

Google PlayApp Store

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval. Hälso- och vårdvalet innebär att du kan välja vilken vårdgivare eller mottagning du vill gå till. Du väljer själv vilken mottagning som du vill vara listad på och gå till när det gäller vårdcentral, barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning eller barn- och ungdomstandvård. Sedan är du listad på den mottagningen tills du gör ett nytt val.

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår dåligt behöver du veta vart du ska vända dig för att få den hjälp du behöver. Ofta räcker det med egenvård där hemma. Men ibland kan du behöva ringa eller besöka vården. Då kan du enkelt söka vård via 1177.se eller genom att ringa till närmaste vårdcentral.

Avgifter för till exempel intyg och vid vaccination gäller de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och kan skilja sig åt hos privata vårdgivare med avtal med Region Skåne.

Besök på vårdcentral
Besök hos sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska är kostnadsfritt: 0 kr
Besök hos läkare: 200 kr

Samma avgifter gäller även kvällar och helger

Patientlagen är en lag som finns för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara med och bestämma. Det kan gälla val av vård, behandlingar och andra viktiga delar i din vård.

Vänligen observera: För att undvika debitering för uteblivet besök ber vi dig att avboka din tid senast 24 timmar före ditt schemalagda besök. Ej avbokade besök inom denna tidsram kommer att medföra en debitering.

För att avboka tid tid ringer du in till oss på 040-617 09 10